Kétszintű nyelvi érettségi

Tájékoztató a kétszintű nyelvi érettségiről.

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait a négy nyelvi alapkészség terén (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség) megvalósítani. 
A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, gerincét a négy nyelvi alapkészség mérése alkotja, és az összpontszámon keresztül ad képet a vizsgázó idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájáról. A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű szókinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját.
A nyelvi elemek értését az olvasott és hallott szövegértési feladatokban közvetett módon, a beszéd- és íráskészséget mérő feladatokban pedig közvetlenül mérjük. A nyelvtani és lexikai kompetenciát egy külön vizsgarész keretében célzottan is mérjük. A vizsga egynyelvű, azaz közvetítési készséget nem mér. 
A követelmények a Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek.

Az idegen nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsgaszintek az Európa Tanács skálájának két-két nyelvi szintjét fogják át: középszinten az A2-B1 szinteket, emelt szinten a B2-C1 szinteket.
 

Európa Tanács Érettségi vizsga
C2 Mastery  
C1 Effective Operational Proficiency Emelt szint
B2 Vantage
B1 Threshold Közép szint
A2 Waystage
A1 Breakthrough  


Többletpontok az egyetemi/főiskolai felvételin

A felvételi eljárás során többletpont adható legfeljebb két államilag elismert egynyelvű vagy kétnyelvű, C típusú, legalább középfokú nyelvvizsgáért, illetve a felsőoktatási szakcsoport által előírt vizsgatárgyakból tett, legalább közepes minősítésű, emelt szintű érettségi vizsgáért. 2005-től az államilag elismert egynyelvű vagy kétnyelvű középfokú "C" típusú nyelvvizsga-bizonyítvány után 7 pont számítható be. Az államilag elismert egynyelvű vagy kétnyelvű felsőfokú "C" típusú nyelvvizsga-bizonyítvány után 10 többletpont jár és ezt mindenképp megkapja a jelentkező, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási szakra jelentkezik. (Már az A illetve B típusú nyelvvizsgáért is kapható többletpont). Ha a nyelvvizsgát és az emelt szintű érettségi vizsgát ugyanabból az idegen nyelvből szerezte a jelentkező, csak az egyikért kaphat többletpontot a felvételi eljárás során.


Gyakran feltett kérdések

1. Igaz, hogy legfeljebb 24 többletpontom lehet?

  • Igen, maximum 24 többletpontot lehet szerezni: a jelentkező legfeljebb két nyelvvizsgáért és két emelt szintű érettségi vizsgáért kap kötelezően többletpontot, emellett szakirányú szakképesítésért, sportteljesítményért, illetve Országis Ifjúsági Innovációs Versenyen elért 1-3. helyezésért is kaphat többletpontokat. Az adható többletpontok köre a "Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2005" c. kiadvány intézményi oldalain kerül felsorolásra. Egy jelentkezőnek összesen 24 többletpont adható. (Amennyiben a jelentkező 24-nél több többletpontra lenne jogosult, akkor is "csak" 24 többletpontot kap meg.)
  • Az idei OKTV versenykiírás értelmében az OKTV 1-15. helyezett tanulói szakirányú jelentkezés esetén automatikusan megkapják a 24 többletpontot.

2. Mi van, ha jelentkezem előrehozott érettségi vizsgára, de időközben meggondolom magam?

  • Az a tanuló, aki érettségi vizsgára jelentkezett, nem léphet vissza az érettségitől. Jelentkezése egyedül abban az esetben érvénytelen, ha nem tudta a vizsgára bocsátás feltételeit teljesíteni.
  • Abban az esetben, ha a tanuló nem jelenik meg az előrehozott érettségi vizsgán, és - idegen nyelv esetén - határidőre bemutatott, államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal sem tud osztályzatot szerezni, vagy a vizsga során elégtelen osztályzatot szerez, úgy javítóvizsgát tehet (kötelező tárgy esetében tennie kell) a tanulói jogviszonya alatt az adott vizsgatárgyból.

3. Meddig és hol kell bemutatnom a nyelvvizsgát, hogy megkapjam a többletpontokat?

  • A felvételi többletpontok szempontjából a nyelvvizsga-bizonyítványnak június végére kell meglennie. A nyelvvizsga-bizonyítványt annak a felsőoktatási intézménynek kell majd bemutatni, ahová a felvételiző jelentkezett. A pontos eljárást a felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza.

4. Esti-levelező tagozaton is kötelező idegen nyelvből érettségizni?

  • Első alkalommal a 2009/2010. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában kötelező idegen nyelvből érettségi vizsgát tenni. Eddig az időpontig a tanulók az idegen nyelv vizsgatárgy helyett más vizsgatárgyból vizsgázhatnak. Forrás: www.om.hu
     

Kapcsolat

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a manhattannyelviskola.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el