ITK-Origo nyelvvizsga

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ általános nyelvi anyagú, kétnyelvű vizsgája.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ általános nyelvi anyagú, kétnyelvű vizsgákat szervez három szinten (alap-, közép- és felsőfok). (Megjegyzés: Államilag elismert szakmai nyelvvizsgát jelenleg nem lehet tenni az ITK-ban.) Az ITK nyelvvizsgarendszere moduláris jellegű, azaz az alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga fokonként 3 típusban ('A','B' és 'C') tehető le. A vizsga mindegyik típusban és mindhárom fokon akkor sikeres, ha a jelölt a feladatokat legalább 60%-os eredménnyel oldja meg. 60% alatti teljesítmény esetén az értesítőben a "nem felelt meg" minősítés szerepel.

 • Az 'A' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó "beszédértés + beszédkészség" mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik.
 • A 'B' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó "íráskészség + olvasott szöveg értése" mérésére szolgáló feladatokat old meg nyomtatott szótár segítségével, valamint közép- és felsőfokon 50 egységből álló nyelvtani, lexikai tesztet szótár nélkül.
 • A 'C' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó mind a négy készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése) mérésére szolgáló feladatokat old meg.


A vizsgák időtartama és időpontja:

 • Az 'A' típusú vizsgák körülbelüli időtartama:
  • alapfokon 10 perc, középfokon 15 perc, felsőfokon 20 perc. A laborfeladat megoldására kb. 20 perc áll rendelkezésre.
 • A 'B' típusú vizsgák időtartama:
  • alapfokon 1 óra; középfokon 3 és fél óra; felsőfokon 4 és fél óra, amelyből közép- és felsőfokon a teszt megoldására 30 perc jut.

Írásbeli vizsgát a Kormányrendelet értelmében évi 3-5 alkalommal lehet tartani, az ITK ezen a korlátozáson belül a maximálisan igénybe vehető 5 írásbeli vizsgaalkalmat ajánlja fel vizsgázói számára. Az írásbeli hónapokon kívül szóbeli vizsgákat tartanak februárban, áprilisban, májusban, októberben és decemberben is. Az aktuális vizsgaidőpontokról a www.itk.hu honlapon lehet tájékozódni.
 

A nyelvvizsga menete:

 • Az ITK nyelvvizsgáit szakképzett (és rendszeresen továbbképzett) vizsgáztatók bonyolítják le.
 • A nyelvvizsga két részből áll:
  • szóbeli vizsga, mely a beszédkészséget és beszédértési készségét méri (ennek része közép- és felsőfokon a beszéd értését mérő, gépi hang - audiókazetta - felhasználásával laborban külön lebonyolított írásbeli feladat is),
  • írásbeli vizsga, mely az olvasott szöveg értését és az íráskészséget méri. A szóbeli vizsgát két főből álló bizottság bonyolítja le (ellenőrzőként részt vehet az elnök-igazgató, a nyelvileg illetékes alelnök vagy fővizsgáztató).
 • Szóbeli vizsgákra a vizsgaközpontban és a vizsgahelyeken kerül sor. A szóbeli vizsga részét alkotó, de attól elkülönítve - feladatlap segítségével - lebonyolított "beszédértés" vizsgafeladat javítását egy harmadik, a szóbeli vizsga beszédkészséget mérő, részében aktív szerepet nem játszó vizsgáztató látja el.
 • Írásbeli vizsgára évente tehát 5 alkalommal kerül sor, a vizsgaközpont által meghatározott módon és időpontban. A vizsgák lebonyolítása a központban és az éppen vizsgáztató vizsgahelyeken azonos időpontban történik. Az írásbeli vizsgán (a feleletválasztós teszt kivételével) minden feladat megoldásához lehet nyomtatott egy- vagy kétnyelvű szótárt használni. A feladatlapok szintenként eltérő színűek, fotót és grafikát tartalmazhatnak. Az autentikus vagy részben szerkesztett szövegek forrását a feladatlapok nem jelölik meg, de a vizsgaközpont nyilvántartja.
   

Az államilag elismert általános kétnyelvű nyelvvizsgán elérhető pontszámok:

Alapfok 'A' típus 60 pont (minimum: 36)
'B' típus 100 pont (minimum: 60)
Középfok 'A' típus 70 pont (minimum: 42)
'B' típus 100 pont (minimum: 60)
Felsőfok 'A' típus 85 pont (minimum: 51)
'B' típus 100 pont (minimum: 60)

 

Vizsgaeredmények:

 • A vizsga eredményei két részből, a szóbeli és az írásbeli vizsga részeredményeiből tevődnek össze. A szóbeli és az írásbeli vizsga együttesen az ún. komplex vagy 'C' típusú vizsga. Külön letehető a csak szóbeli ('A' típusú) vizsga, illetőleg a csak írásbeli ('B' típusú vizsga) is. A vizsga mind a 'C', mind pedig az 'A', illetve a 'B' típusú vizsga esetében akkor eredményes, ha a vizsgázó összesen 60 %-ot vagy annál többet teljesített. A vizsgaeredmény ennek megfelelően "A nyelvvizsgán megfelelt", illetve "A nyelvvizsgán nem felelt meg" lehet, valamint mellékelik a feladatonként részletezett pontszámot.
 • A vizsgázó vizsgájának eredményéről előzetes - nem hivatalos - tájékoztatást kaphat személyesen, a telefonos információs szolgálat vagy a szóbeli vizsgát követően kifüggesztett gyorslista útján, valamint az Interneten, a vizsgaközpont honlapján, oly módon, hogy a vizsgára való jelentkezéskor kapott személyes - titkos - kódját megadja.
 • A vizsgadolgozatok kijavítása és az adminisztrációs teendők elvégzése után, a vizsga időpontjától számított nyolc-tíz hét múlva, a vizsgázó postai úton kapja meg az egyes készségekre lebontott részletes 'A', 'B' vagy 'C' típusú bizonyítványt, attól függően, hogy milyen vizsgára jelentkezett.

Hogyan jelentkezz?

 • Az ITK-Origo típusú, államilag elismert nyelvvizsgára hivatalos, egyedileg sorszámozott jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Jelentkezési lapokhoz a vizsgaközpont recepcióján vagy ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Rigó u. 16.), illetve a vizsgahelyeken lehet hozzájutni.

Jelentkezési határidő:

 • A jelentkezést a kiválasztott vizsgahónapot megelőző hónap előtti, hónap végéig kell lebonyolítani. Aki júniusban szeretne nyelvvizsgát tenni, jelentkezési lapját (a befizetést igazoló csekkszelvénnyel együtt) április végéig fel kell adnia postán vagy le kell adnia a budapesti központban vagy valamelyik ezzel foglalkozó vizsgahelyen.

Vizsgaidőpontok:

Információ:

 • Levélcím: 1431 Bp., Pf.: 139.
 • Telefon: 459 – 9614, 459 – 9615, 459 – 9617
 • E-mail:  info@itk.hu
 • Honlap: www.itk.hu
   

Kapcsolat

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a manhattannyelviskola.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el