Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatkezelési nyilatkozat

A  WEBOLDAL ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

 

A 2016/679. rendeletének 13. cikke szerint az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: 

Cég: MANHATTAN Stúdió Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselője: Debrei Zoltán

Elérhetőségek: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39./B

E-mail: info@manhattannyelviskola.hu 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

Név: Debrei Zoltán

Elérhetőségek: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39./B

E-mail: info@manhattannyelviskola.hu 

 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: 

Személyes adatokat kizárólag a szerződéskötési beazonosításhoz és kizárólag az érintettek beleegyezésével kezelünk. Jogalap: 2016/679. rendelet 7. cikk. 

d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei: 

Nem kezelünk ilyen módon adatokat. 

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen: 

Adatkezelésünk során nem történhet ilyen. 

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás: 

Adatkezelésünk során nem történhet ilyen. 

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól: 

Az adatokat a törvényes határidő alatt tároljuk, utána megsemmisítjük őket.

h) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról:

 

Az adatkezeléseink során joguk van a személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását kérhetik. Tiltakozhatnak az ilyen adatok kezelése ellen, illetve nyilatkozhatnak az adathordozásról is. A jogaikkal élhetnek közvetlen társasági megkeresés vagy az ügyvezető, vagy a belső adatvédelmi felelős megkeresésével. 

i) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét: 

A partnereink bármikor kérhetik az adataik kezelésének visszavonását. 

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról: 

Adatkezelési hibáink miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot kereshetik. Elérhetőségeik:

Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefonszám: +36 1 391 1400

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:   www.naih.hu 

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása: 

Minden esetben önkéntes hozzájárulást kérünk az adatok kezeléséről. 

f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír: 

Adatkezelésünk során nem történhet ilyen.

 

Köszönjük, hogy nagyon alaposan áttanulmányozta a fenti adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatunkat, és Ön is mindent megtett annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy az interneten merre jár, és milyen adatokat ad meg számunkra. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a manhattannyelviskola.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el